Tarkenna hakua

Lomakkeet

Tälle sivulle on koottu lupa- ja ilmoituslomakkeita sekä tietoa ja ohjeita asioiden käsittelystä ja lomakkeiden täyttämisestäYmpäristönsuojelulain mukaiset ilmoitusasiat

Meluilmoitus eli ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (YSL 60 §)Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset

Poikkeaminen lannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta ja patterointi-ilmoitus (Nitraattiasetus 3 ja 4 §) Hevostallien ilmoituslomake
Vesirakennustyöt

Ruoppaus/niittotyölomake (VL 1 luku 30 § ja vesiasetus 85 a §)


Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely


Ilmoitus ylijäämämaan sekäbetoni- ja tiilijätteen käytöstä (Kaarinan jätehuoltomääräykset 6 §


Ilmoitus ammattimaisesta jätteen keräystoiminnasta (Jätelaki 100 §)Maa-ainesten ottaminenLupahakemus maa-ainesten ottamiseen: ohjeet ja lomake
Rakennusten purkaminen
YmpäristölupaYmpäristöluvan hakemista varten tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löydät täältä.
Kemikaalisäiliön poistamista koskevasta velvollisuudesta poikkeaminen

Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan käytöstä poistetut öljy- tai kemikaalisäiliöt putkistoineen on poistettava kiinteistöltä


Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä
Vapautus jätevesienkäsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi

Uudet lomakkeet 2019:

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesihuollosta
Rekisteröitävät toiminnotRekisteröitävien toimintojen ohjeet ja lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Jätehuoltolautakunta