Tarkenna hakua

Lomakkeet

Tälle sivulle on koottu lupa- ja ilmoituslomakkeita sekä tietoa ja ohjeita asioiden käsittelystä ja lomakkeiden täyttämisestäYmpäristönsuojelulain mukaiset ilmoitusasiat

Meluilmoitus eli ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (YSL 60 §)

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (palautus Ely-keskukseen)
Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset

Poikkeaminen lannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta ja patterointi-ilmoitus (Nitraattiasetus 3 ja 4 §) 

Aumausilmoitus

Muut ilmoituslomakkeet, mm. lannan levitys poikkeustilanteessa (lantapoikkeus).

Hevostallien ilmoituslomake
Vesirakennustyöt

Ruoppaus/niittotyölomake (VL 1 luku 30 § ja vesiasetus 85 a §)

Ruoppaus tai niittoilmoituslomake (palautus Ely-keskukseen)

Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely


Ilmoitus ylijäämämaan sekäbetoni- ja tiilijätteen käytöstä (Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset 21 §


Ilmoitus ammattimaisesta jätteen keräystoiminnasta (Jätelaki 100 §)Maa-ainesten ottaminenLupahakemus maa-ainesten ottamiseen: ohjeet ja lomake
Rakennusten purkaminenPurkujäteilmoitus
YmpäristölupaYmpäristöluvan hakemista varten tarvittavat ohjeet ja lomakkeet löydät täältä.
Kemikaalisäiliön poistamista koskevasta velvollisuudesta poikkeaminen

Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan käytöstä poistetut öljy- tai kemikaalisäiliöt putkistoineen on poistettava kiinteistöltä


Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästäSelvitys jätevesijärjestelmästä
Vapautus jätevesienkäsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi
(ympäristönsuojelulaki § 156 d tai ympäristönsuojelumääräukset)

Uudet lomakkeet 2019:

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen vesihuollosta
Rekisteröitävät toiminnotRekisteröitävien toimintojen ohjeet ja lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.