Tarkenna hakua

Ilmansuojelu: savu- ja pölyhaitat

Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa pienillä teoilla Kaarinan ilmanlaatuun. Päästöjä aiheuttavat toimenpiteet tulee suorittaa niin, ettei toiminta aiheuta haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Savukaasun ja muiden ilmapäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy

  • Lämmityskattiloissa ja tulipesissä ei saa polttaa sellaisia aineita, joiden palaessa muodostuu merkittäviä määriä nokea, hajuja tai ympäristölle ja terveydelle vaarallisia yhdisteitä.
  • Laitteet tulee säätää, käyttää ja huoltaa niin, ettei käytöstä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.
  • Taajaan rakennetuilla alueilla päästökorkeus tulee säätää sellaiseksi, etteivät päästöt aiheuta kohtuutonta haittaa tai vahinkoa naapurikiinteistölle tai sen asukkaille.

Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt

  • Koneellisen kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on estettävä esimerkiksi kostuttamalla puhdistettava alue.
  • Lehtipuhallinta ei saa käyttää hiekoitushiekan poistamiseen.

Tilapäinen kiven ja mineraalisen rakennusjätteen murskaus taajaan rakennetulla alueella

  • Murskausyksiköt on varustettava tiiviillä pölykatteilla ja kastelujärjestelmällä tai tehokkailla pölynerottimilla.
  • Pölyntorjuntajärjestelmää on käytettävä aina murskaustyötä tehdessä.

Hiekkapuhallus sekä muu rakennus- ja kunnostustyö

  • Taajaan rakennetulla alueella on huolehdittava, etteivät pöly, liuotinainehöyryt tai muut päästöt aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapureille tai ympäristölle.
  • Syntyvät jätteet on käsiteltävä asianmukaisesti.