Tarkenna hakua

Roskaantuminen

Roskaaminen on jätelaissa kielletty. Roskaamiseksi luetaan roskan, lian, käytöstä poistetun koneen, laitteen, ajoneuvon, aluksen tai muun esineen jättäminen ympäristöön siten, että siitä voi aiheutua  vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Jätteen haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen hallinnassaan oleva jäte toimitetaan viranomaisen hyväksymälle vastaanottajalle hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Jätteen haltija on vastuussa jätteestä siihen asti kunnes se on luovutettu tällaiselle hyväksytylle vastaanottajalle.

Kaarinan alueella ei ole yleisessä käytössä olevia polttokelpoisen sekajätteen vastaanottopaikkoja. 

Roskaantuneen alueen puhdistaminen

Roskaantumisen aiheuttaja on velvollinen puhdistamaan roskaamansa alueen. Toissijaisesti vastuu kuuluu roskaantuneen alueen haltijalle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Roskaantumisen aiheuttajalle voidaan myös antaa tuomio jäterikkomuksesta.