Tarkenna hakua

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen hoitamalla ja suojelemalla arvokkaita elinympäristöjä.

Luonnonsuojelua edistetään muun muassa rauhoittamalla alueita ja kohteita, suojelemalla uhanalaisia ja harvinaisia eliölajeja ja erilaisia luontotyyppejä.

Suomen tavoitteena on ollut muodostaa monipuolinen suojelualueiden verkosto, jossa kaikki luontotyypit olisivat edustettuina. Tätä on toteutettu pääasiassa suojeluohjelmien avulla. Päävastuu toteutuksesta on alueellisella ympäristökeskuksella. Taajaan asutussa Varsinais-Suomessa on kiinnitetty erityistä huomiota rantojen ja vanhojen kulttuuriympäristöjen suojeluun maankäytön suojelussa. Yksityismailla alueiden ja luonnonmuistomerkkien suojelu tapahtuu maanomistajan hakemuksesta.

Kaarinassa on luonnonsuojelulailla rauhoitettuja suojelualueita, suojeltuja luontotyyppejä, eriasteisilla kaavoilla suojeltuja alueita, uhanalaisten lajien esiintymis- ja pesimispaikkoja sekä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti arvokkaita alueita ja kaksi EU:n Natura 2000- verkostoon kuuluvaa kohdetta.